Giảng viên Bùi Anh Dũng

Tốt nghiệp Đại học Ngoại thương 2005
Du học sinh ưu tú trường University of Leeds – Anh Quốc 2011
IELTS: 6.5 (2010) , TOEFL iBT: 86 (2009), GRE: 1260 (2009)
Tham gia và giữ vai trò chủ chốt tại các hiệp hội, tổ chức uy tín như: Tổ chức Doanh nghiệp trẻ Việt nam (VYEO), YESC, T-Kid , Báo sinh viên Việt Nam, Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông Quốc tế(CPI), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ( VUFO).