Giảng viên Đào Văn Sáng

Tốt nghiệp ĐH Hà Nội, chuyên ngành Tài chính ngân hàng
IELTS 6.5, trong đó IELTS speaking 7.5
Đã có kinh nghiệm giảng dạy tại 1 số trung tâm ngoại ngữ
Facebook: Sang Dao