Giảng viên Đỗ Thị Hồng

Sinh viên xuất sắc ngành Kinh tế Quốc tế Học viện Ngoại Giao
Là một trong 9 đại diện Việt Nam xuất sắc lọt vào vòng chung kết cuộc thi quốc tế YICMG 2016 tại Trung Quốc.
Tour guide cho khách du lịch nước ngoài.
Facebook: Đỗ Hồng