Giảng viên Nguyễn Tự Sánh

Học bổng toàn phần du học Italia năm 2011
Giảng viên khoa Ngôn ngữ Anh trường Đại học Hà Nội từ 2012
Chủ tịch của chuỗi lớp học AiPEC
Hotline: 0966862166