Chuyên gia cố vấn

Áp dụng những phương pháp giảng dạy của A.J Hoge là giảng viên có bằng Master of TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages) và đã giảng dạy tại nhiều trường đại học trên thế giới. Thầy cũng chính là tác giả hệ thống giảng dạy Effortless English nổi tiếng trên thế giới và là Giám đốc của Effortless English Club, cô Rachel người nổi tiếng với cách dạy phát âm và các thầy cô ở Đại học Hà Nội.