Giáo án tiếng Anh 6

Bộ giáo án này sẽ giúp các bạn nhỏ ôn luyện kiến thức dễ dàng.

Cùng học nào các bạn  ➡  ➡  ➡

Unit 1: My new house

Unit 2: My home

Unit 3: My friends

Unit 4: My neighbourhood

Unit 5: Natural wonders of the world

Unit 6: Our Tet holiday

Unit 7: Television

Unit 8: Sports and games

Unit 9: Cities of the world

Unit 10: Our houses in the future

Unit 11: Our Greener World

Unit 12: Robots

Chúc các bạn học tốt!