Giao tiếp cơ bản

Chương trình giao tiếp cơ bản được thiết kế ứng với LEVEL 3 trong quá trình học giao tiếp tại chuỗi lớp học AiPEC do thầy Nguyễn Tự Sánh dày công nghiên cứu. Phương pháp học từ vựng S.P.A được sử dụng để giảng dạy học viên. Đây là phương pháp học dựa trên S (SITUATION – tình huống thực tế), P (PICTURE – hình ảnh) và A (ACTION – hành động). Trong quá trình giảng dạy phương pháp mới này trên lớp, thầy đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ sinh viên về độ hiệu quả, cũng như sự yêu thích học sau khi áp dụng nó.

Ngoài ra, phương pháp R.O.M – học chuyên sâu cũng được sử dụng trong lộ trình giảng dạy khóa Giao tiếp cơ bản. R (Role – play) được thầy thiết kế để giao tiếp trực tiếp với người nước ngoài mà không cần đi đâu xa. O (Obsessive – phương pháp ám ảnh) được sử dụng để những kiến thức được truyền đạt cho học viên nhớ lâu hơn. M (mini-story) được sử dụng trên nền Effortless English của tiến sỹ A.J Hoge nhằm giúp học viên PHẢN XẠ tốt hơn trong giao tiếp.