Giao tiếp nâng cao

Chương trình Giao tiếp nâng cao được thiết kế ứng với Level 4 trong quá trình học giao tiếp tại AiPEC. Đây là khóa học 3 tháng gồm những phương pháp đã được các giáo sư, tiến sĩ nghiên cứu về vấn đề HIỆU QUẢ.

Lộ trình được thiết kế dựa trên nền tảng EFFORTLESS ENGLISH của tiến sĩ A.J HOGE nổi tiếng thế giới và Alisha – chuyên gia dạy giao tiếp tiếng Anh Mỹ nổi tiếng.Ngoài ra, Mr Sánh và các cộng sự cũng sử dụng phương pháp CRAZY ENGLISH. Phương pháp này được phát minh bởi một người Trung Quốc mong muốn học tiếng Anh hiệu quả và truyền đạt lại cho hàng triệu người.

Một số hình ảnh của khóa học: