VIỆC TỬ TẾ: LỚP HỌC TIẾNG ANH MIỄN PHÍ CHO HỌC SINH NGHÈO | VTV24

Với lòng nhiệt huyết cùng sự quyết tâm mang tiếng Anh đến với sinh viên khó khăn, Mr.Sánh đã cùng đội ngũ của mình lập nên cộng đồng Học tiếng Anh cùng Mr.Sánh , từng bước đưa sinh viên tiếp xúc tri thức cùng những kỹ năng cần thiết để ngày mai lập nghiệp  😉  😉  😉